Oto logo strony. Piękne ono jest

Kadra

KIEROWNIK

 

ANNA MARCINKOWSKA

amarcinkowska@radowomale.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KATARZYNA DOBRZAŃSKA

kdobrzańska@radowomale.pl

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

KATARZYNA BYNDAS

ksira@radowomale.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

JOANNA DOBROWOLSKA

jdobrowolska@radowomale.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

DOMINIKA ZAULICZNA

dszymczyk@radowomale.pl

INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ALEKSANDRA IWASZKO

aiwaszko@radowomale.pl

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

ANNA JAKUBCZYK

ASYSTENT RODZINY

MARTA FIGURSKA

OPIEKUNKA 

WIOLETTA BRZÓZKA

OPIEKUNKA 

MONIKA WŁODARCZYK