Oto logo strony. Piękne ono jest

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Pokój nr 1

 

Marzena Owczarzak

Kontakt: 515 280 267

e -mail: mowczarzak@radowomale.pl

 

ZAKRES:

-  ewidencja ludności i dowody osobiste,

- obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe,

-  pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,

- kancelaria materiałów niejawnych,

- współpraca z ogranizacjami pozarządowymi,

- archiwum zakładowe