Oto logo strony. Piękne ono jest

Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i rozwoju lokalnego

Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i rozwoju lokalnego

Nr pokoju 8

 

SZYMON SITAŃSKI
Kontakt: 515 280 239

e -mail ssitanski@radowomale.pl

 

ZAKRES:

-

 

ANNA OCIEPA
KONTAKT:
e-mail: aociepa@radowomale.pl

 

ZAKRES:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu celu publicznego,
- wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
- prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam,
- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz z nadawaniem nieruchomością numerów porządkowych,
- prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń w pasach dróg gminnych,
- prowadzenie spraw w zakresie deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw.