Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Turystyka

Szlaki turystyczne

Szlak LOBELIOWE JEZIORO I WILCZY GRÓD ( zółty)

 

Trasa: Łobez, stacja kolejowa (0,0 km) – przystań kajakowa nad Regą k. Unimia (4,0 km) – jez. Chełm (5,3 km) – Zachełmie (7,5 km) – Meszne (9,4 km) – Strzmiele (11,2 km) – jez. Głębokie (15,1 km) – kol. Radowo Małe (18,2 km) – Radowo Małe, miejsce rekreacji (20,7 km).

Długość: 20 km

Początek/koniec – Łobez, zielony skwerek przed stacją kolejową.

Koniec/początek  – Radowo Małe, zadaszone miejsce rekreacji nad jeziorkiem tzw. patelnia.

Szlak prowadzi Wysoczyzną Łobeską, przez powiat łobeski – gminę Łobez i Radowo Małe. Teren Nadleśnictwa Łobez. Trasa łatwa, krajobrazowo urozmaicona, wiedzie terenem pagórkowatym, polami, lasami, łąkami, wśród zadrzewień z miejscami widokowymi, starymi drogami, ścieżkami nad jeziorami, przez wsie o rodowodzie średniowiecznym z wiekowymi budowlami i zabytkami.

Łobez

Miasto powiatowe nad rzeką Regą. Ponad 10.000 mieszkańców. Stacja kolejowa. Prawa miejskie 1295 r. Zabytkowy późnogotycki kościół.

Przystań kajakowa nad Regą k. Unimia

Trasa przecina dolinę Regi. Rzekę i jej dopływ można pokonać drewnianymi mostkami.

Jezioro Chełm

Jezioro jest wyjątkowe ze względu na obecność lobelii jeziornej, unikalnej rośliny, objętej całkowitą ochroną. Znajdująca się tu hubertówki jest dobrym miejscem do odpoczynku.

Zachełmie

Warto tu zwrócić uwagę na ruiny dawnego dworu Loeperów z zachowanym podjazdem i okazałymi cisami oraz zabytkowy park podworski, gdzie znajdują się ciekawe pomniki przyrody, a w szczególności potężna lipa Elizabeth (710 cm) i platan Dzidźka.

Z alei lipowej między Zachełmiem a Mesznem roztacza się ciekawy widok na piękną Dolinę Regi.

Strzmiele

Wieś o bogatej, dobrze opisanej historii. Prawa miejskie 1348 r. Była siedzibą pomorskiego rodu von Borcke, zwaną „Wilczym Gniazdem”. Związana z historią rycerza-rozbójnika Macka Borcke. Tu w 1548 r. urodziła się słynna pomorska czarownica Sydonia von Borcke. Wrażenie robi dwór w stylu baroku pomorskiego z XVIII w., wybudowany na fundamentach starego zamku. Obecnie mieści się tu archiwum państwowe. Obok stoi ceglany, barokowy kościół z 1722 r., posadowiony na miejscu dawnej, średniowiecznej świątyni.

Jezioro Głębokie

Powstało tam kąpielisko z pomostem. Wokół zasobnego w ryby jeziora rosną lasy bogate w jagody i grzyby.

Radowo Małe

W centrum wsi znajduje się kamienny kościół z 1840 r. Przy kościele stoi dzwonnica z dzwonem z 1580 r. Możliwość posiłku, różnorodnej rekreacji, dłuższego pobytu i noclegu zapewniają ośrodki agroturystyczne.