Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 01 marca 2024
Imieniny: Antonina, Antoni, Albin
pochmurno
9°C

Spotkanie świąteczne podsumowujące realizację przez Gminę Radowo Małe projektu

Ocena 0/5

Spotkanie świąteczne podsumowujące realizację przez Gminę Radowo Małe projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Utworzenie nowej Placówki wsparcia dziennego szansą dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W dniu 20.12.2023 r. w Radowie Małym odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Utworzenie nowej Placówki wsparcia dziennego szansą dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ten skierowany był dla dzieci i młodzieży z gminy Radowo Małe w wieku od 6-15 lat, udział w projekcie był bezpłatny.


W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Radowo Małe Pan Mariusz Sira, sekretarz Gminy Pani Monika Jarzębska, skarbnik Gminy Pani Bożena Kopaczewska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Woźniak, Wychowawca PWD Pani Anna Jakubczyk, nauczyciele realizujący poszczególne zajęcia, dzieci uczęszczające do Placówki wraz z rodzicami.
Spotkaniu przewodniczyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Pani Anna Marcinkowska, która dokonała podsumowania ponad 2 letniej letniej działalności Placówki zarówno w zakresie działań merytorycznych jak i finansowych.
Na realizację projektu Gmina Radowo Małe otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 111 467,60 zł z następujących źródeł:
a) 1 052 867,46 zł – ze środków europejskich
b) 58 600,14 zł – ze środków dotacji celowej
Udział w projekcie był bezpłatny.
Przez okres realizacji projektu Placówka Wsparcia Dziennego czynna była codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00-18.00, również w czasie wakacji, ferii zimowych oraz dni wolnych od nauki szkolnej. W czasie pobytu dzieci w placówce zaspokajane były niezbędne potrzeby: bytowe, rozwojowe, emocjonalne i społeczne. Wychowawca oraz grono pedagogiczne ukazywali właściwe postawy i wartości, zapobiegając powielaniu negatywnych wzorców zachowań. Zadaniem placówki jest nie tylko bezpośrednia praca z dzieckiem ale również współpraca z rodzinami wychowanków, co było prowadzone systematycznie. W ramach funkcjonowania Placówki prowadzone były następujące zajęcia:
Zajęcia opiekuńcze:
- pomoc w nauce
- organizacja czasu wolnego
- zajęcia sportowe
- zajęcia rozwijające zainteresowania
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
- techniki uczenia się i zapamiętywania, rozumienia i tworzenia informacji
- zajęcia informatyczne prowadzone
Zajęcia z psychologiem
Zajęcia z pedagogiem
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia kulinarne
Wsparciem objęci zostali również rodzice naszych uczestników poprzez udział w spotkaniach z psychologiem w ramach prowadzonego treningu kompetencji wychowawczych.
W projekcie wzięło udział 29 uczestników, w momencie przystąpienia do projektu wszyscy uczestnicy znajdowali się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej. Większość dzieci jest z nami od początku realizacji projektu.
Wszyscy uczestnicy zostali objęci pracą wychowawczą, otrzymali profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych, warsztatach kulinarnych, wszyscy otrzymali wsparcie towarzyszące: w ramach projektu sfinansowano koszty transportu dowozu i odwozu dzieci do Placówki a także wyżywienia związane z udziałem w zajęciach, oraz wyjazdach organizowanych poza gminą Radowo Małe.
Działalność Placówki Wsparcia Dziennego będzie dalej kontynuowana przez Gminę Radowo Małe w okresie trwałości projektu. Będą realizowane wszystkie prowadzone dotąd zajęcia, Placówka obejmie pomocą oraz wychowaniem 15 uczestników, zapewni dowóz do PWD.
Projekt realizowany w ramach działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Numer i nazwa Celu Tematycznego: 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Zapraszamy do galerii zdjęć dostępnej na stronie Gminy Radowo Małe.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.